Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kieltenopettaja, kielikoulu

Description

Code

2353.1

Description

Kielikoulun kieltenopettajat opettavat eri-ikäisiä oppilaita kielellä, joka ei ole heidän äidinkielensä, kieltenopetukseen erikoistuneessa koulussa, joka ei ole sidoksissa koulutusasteeseen. He keskittyvät opetuksessaan vähemmän kielenopetuksen akateemiseen puoleen, toisin kuin toisen asteen tai korkea-asteen koulutuksessa. Sen sijaan he opettavat sellaista teoriaa ja käytäntöä, josta heidän oppilailleen on eniten apua todellisissa tilanteissa, koska useimmat oppilaat tulevat oppimaan liiketoimintaan, maahanmuuttoon tai vapaa-ajanviettoon liittyvistä syistä. He pitävät oppituntinsa käyttäen erilaisia oppimateriaaleja, tekevät yhteistyötä ryhmän kanssa ja arvioivat oppilaiden yksilöllistä kehitystä tehtävillä ja kokeilla painottaen aktiivista kielitaitoa, kuten kirjoittamista ja puhumista.

Vaihtoehtoinen nimiö

kielikoulun opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen