Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insinööri, hienomekaniikka

Description

Code

2144.1.18

Description

Hienomekaniikan insinöörit suunnittelevat prosesseja, koneita, alustoja ja muita laitteita, joiden tekniset toleranssit ovat poikkeuksellisen pienet ja jotka ovat toistettavissa ja vakaita ajan kuluessa. He varmistavat, että prototyypit valmistetaan ja testataan ja että suunnitelmat vastaavat järjestelmäspesifikaatioita ja käyttövaatimuksia.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: