Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, yritystoiminta ja markkinointi

Description

Code

2320.1.7

Description

Yritystoiminnan ja markkinoinnin ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, myynti- ja markkinointialalla, joka on pääosin käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava myynti- ja markkinointialan ammateissa. Yritystoiminnan ja markkinoinnin ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan myynti- ja markkinointialalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla

Vaihtoehtoinen nimiö

yritystoiminnan ja markkinoinnin ammatinopettaja

ammatinopettaja, yritystoiminta ja markkinointi

yritystoiminnan ja markkinoinnin ammatillinen opettaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen