Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kirjallisuuden yliopistolehtori

Description

Code

2310.1.40

Description

Kirjallisuuden yliopistolehtorit ovat yleensä professoreita, opettajia tai lehtoreita, jotka ovat suorittaneet ylemmän toisen asteen tutkinnon omalla erikoisalallaan eli kirjallisuustieteessä, ja he antavat opetusta, joka on pääasiassa akateemista He tekevät yhteistyötä tutkimusavustajien ja yliopiston opetusassistenttien kanssa luentojen ja tenttien valmistelemisessa, seminaaritöiden ja tenttien arvioinnissa sekä opiskelijoiden arviointi- ja palautetilaisuuksien järjestämisessä. He tekevät myös akateemista tutkimusta omalla kirjallisuustieteen erikoisalallaan, julkaisevat havaintojaan ja tekevät yhteistyötä muiden yliopistokollegojen kanssa.

Vaihtoehtoinen nimiö

kirjallisuuden lehtori, yliopisto

kirjallisuuden yliopisto-opettaja

yliopistolehtori, kirjallisuus

yliopisto-opettaja, kirjallisuus

kirjallisuuden professori

kirjallisuuden opettaja, yliopisto

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen