Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ammatillinen opettaja, muotoilu ja käsityö

Description

Code

2320.1.9

Description

Muotoilun ja käsityön ammatilliset opettajat opettavat oppilaita omalla erikoisalallaan, muotoilu- ja käsityöalalla, joka on pääasiassa käytännönläheistä. He antavat teoreettista opetusta käytännön taidoista ja tekniikoista, jotka opiskelijoiden on myöhemmin hallittava muotoilu- ja käsityöalan ammateissa, kuten graafisena suunnittelijana tai sisustussuunnittelijana. Muotoilun ja käsityön ammatilliset opettajat seuraavat opiskelijoiden edistymistä, ohjaavat heitä tarvittaessa yksilöllisesti ja arvioivat heidän tietämystään ja suoriutumistaan muotoilu- ja käsityöalalla tehtävien, testien ja kokeiden avulla

Vaihtoehtoinen nimiö

muotoilun ja käsityön ammatinopettaja

muotoilun ja käsityön ammatillinen opettaja

ammatinopettaja, muotoilu ja käsityö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen