Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

palopäällikkö

Description

Code

1349.7

Description

Palopäälliköt johtavat palolaitosta. He koordinoivat laitoksen toimintaa sekä valvovat ja johtavat palo- ja pelastushenkilöstöä palonsammutus- ja pelastustehtävissä henkilöstön turvallisuuden ja riskien rajoittamisen varmistamiseksi. He tekevät hallinnollisia tehtäviä, joilla varmistetaan tietojen kirjaaminen, ja toteuttavat toimia, joilla parannetaan laitoksen toimintaa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: