Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

toimittaja

Description

Code

2642.1

Description

Toimittajat tutkivat, todentavat ja kirjoittavat uutisia sanomalehdille, aikakauslehdille, televisioon ja muihin medioihin. He käsittelevät poliittisia, taloudellisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja urheiluun liittyviä tapahtumia. Toimittajien on noudatettava eettisiä sääntöjä, kuten sananvapautta, vastineoikeutta, medialainsäädäntöä ja journalistin ohjeita, jotta voitaisiin saada objektiivista tietoa.

Vaihtoehtoinen nimiö

lehden toimittaja

lehtimies

journalisti

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen