Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insinööri, vaihtoehtoiset polttoaineet

Description

Code

2149.9.1

Description

Vaihtoehtoisiin polttoaineisiin erikoistuneet insinöörit suunnittelevat ja kehittävät järjestelmiä, komponentteja, moottoreita ja laitteita, joissa käyttövoima- ja voimantuotantojärjestelmän päävoimanlähteenä käytettävät perinteiset fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvalla energialla ja fossiilittomilla polttoaineilla. He pyrkivät optimoimaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon ja vähentämään tuotantokustannuksia ja ympäristörasitusta. Eniten käytettyjä vaihtoehtoisia polttoaineita ovat nesteytetty maakaasu (LNG), nestekaasu (LPG), biodiesel, bioalkoholi, sähkö (kuten akut ja polttokennot), vety ja biomassasta tuotetut polttoaineet.

Vaihtoehtoinen nimiö

polttokennoinsinööri

vetyinsinööri

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen