Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

johtaja, nuoriso-ohjelma

Description

Code

1344.1.3

Description

Nuoriso-ohjelman johtajat kehittävät ja panevat täytäntöön ohjelmia ja politiikkoja, joilla parannetaan nuorten hyvinvointia ja varmistetaan se. He helpottavat viestintää koulutus-, virkistys- ja neuvontapalvelujen tai muiden nuoriin kohdistuvia palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja niiden välillä, järjestävät nuorille ja perheille suunnattuja tapahtumia, edistävät sosiaalista liikkuvuutta ja vastaavat tiedottamisesta.

Vaihtoehtoinen nimiö

nuorisotoimenjohtaja

ohjelmajohtaja, nuorisopolitiikka

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: