Skip to main content

Show filters

Hide filters

tarkastaja, vesiviljelylaitos

Description

Code

3142.1.2

Description

Vesiviljelylaitosten tarkastajat valvovat tuotantoprosesseja suurissa vesiviljelylaitoksissa ja tarkastavat vesiviljelylaitoksia suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. He pitävät yllä työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta, kehittävät hallintasuunnitelmia, joilla vähennetään tuhoeläinten, petoeläinten ja sairauksien aiheuttamia riskejä, ja valvovat bio- ja kemiallisten jätteiden hävittämistä ja laitteiden ja koneiden kunnossapitoa.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen