Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sosiaalijohtaja

Description

Code

1344.1

Description

Sosiaalijohtajat ovat vastuussa strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä henkilöstöryhmien ja resurssien hallinnoinnista sosiaalipalveluissa ja/tai niiden välillä. He vastaavat esimerkiksi siitä, että esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä koskevat päätökset tehdään lainsäädännön ja toimintalinjojen mukaisesti. He edistävät sosiaalityötä ja sosiaalialan arvoja, etiikkaa, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä asiaankuuluvia käytännesääntöjä. He tekevät yhteistyötä myös muiden alojen, kuten rikosoikeuden, koulutuksen ja terveydenhuollon, ammattilaisten kanssa. He voivat osallistua myös paikallisen ja kansallisen politiikan kehittämiseen.

Vaihtoehtoinen nimiö

sosiaalipalvelujohtaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen