Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttöpäällikkö

Description

Code

1321.2.3

Description

Käyttöpäälliköt suunnittelevat, valvovat ja koordinoivat tavaroiden päivittäistä valmistusta ja palvelujen tarjoamista. He laativat ja panevat täytäntöön myös yrityksen toimintaperiaatteita ja suunnittelevat henkilöresurssien ja materiaalien käyttöä.

Vaihtoehtoinen nimiö

operatiivinen päällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen