Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Lean-johtaja

Description

Code

2421.4

Description

Lean-johtajat suunnittelevat ja hallinnoivat lean-ohjelmia organisaation eri liiketoimintayksiköissä. He edistävät ja koordinoivat jatkuvan kehittämisen hankkeita, joiden tavoitteena on tehokkaan tuotannon toteutuminen. Lisäksi he pyrkivät optimoimaan työntekijöiden tuottavuuden, tuottavat liiketoimintainnovaatioita sekä toteuttavat toimintoihin ja liiketoimintaprosesseihin vaikuttavia perustavanlaatuisia muutoksia ja raportoivat tuloksista ja edistymisestä yrityksen johdolle. He edistävät jatkuvan parantamisen toimintakulttuurin syntymistä yrityksessä ja vastaavat lean-asiantuntijoiden tiimin kehittämisestä ja kouluttamisesta.

Vaihtoehtoinen nimiö

prosessien huippuosaaja

jatkuvan parantamisen johtaja

jatkuvan parantamisen asiantuntija

operatiivisen huippuosaamisen johtaja

kaizen manageri

valmistuksen huippuosaaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen