Skip to main content

Show filters

Hide filters

konepäällikkö, laiva

Description

Code

3151.2

Description

Laivan konepäälliköt vastaavat koko aluksen teknisestä toiminnasta, mukaan lukien tekniset, sähköiset ja mekaaniset toiminnot. He toimivat koko koneosaston päällikkönä aluksella. Heillä on kokonaisvastuu kaikista aluksessa olevista teknisistä toiminnoista ja laitteista. Laivan konepäälliköt tekevät yhteistyötä aluksen turvallisuuden, eloonjäämisen ja terveydenhoidon alalla sekä tarkkailevat kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen