Skip to main content

Show filters

Hide filters

tilintarkastuspäällikkö

Description

Code

2411.1.2

Description

Tilintarkastuspäälliköt valvovat tarkastushenkilöstöä, suunnittelua ja raportointia sekä tarkastavat tarkastushenkilöstön automaattiseen tilintarkastukseen liittyviä työpapereita, jotta varmistetaan, että yrityksen menetelmää noudatetaan. He laativat raportteja, arvioivat yleisiä tilintarkastus- ja toimintakäytäntöjä ja ilmoittavat tärkeistä havainnoista esimiehelle.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: