Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

osastonjohtaja, ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitos

Description

Code

1345.1.7

Description

Ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitosten osastonjohtajat johtavat ja valvovat heille osoitettuja osastoja sen varmistamiseksi, että opiskelijoita opetetaan ja tuetaan turvallisessa oppimisympäristössä. He ohjaavat ja avustavat koulun henkilöstöä tiiviissä yhteistyössä ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitoksen rehtorin kanssa ja pyrkivät optimoimaan koulun johdon ja opettajien, vanhempien ja muiden kuntien ja koulujen välistä viestintää. He järjestävät kokouksia, laativat ja arvioivat opetusohjelmia, valvovat henkilöstöä, kun rehtori delegoi tämän tehtävän heille, ja jakavat rehtorin kanssa vastuun taloudellisten resurssien hallinnoinnista.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen