Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maa- ja vesirakennusinsinööri

Description

Code

2142.1

Description

Maa- ja vesirakennusinsinöörit mallintavat, suunnittelevat ja kehittävät teknisiä spesifikaatioita infrastruktuuri- ja rakennushankkeisiin. He soveltavat teknistä tietämystä hyvin monenlaisiin hankkeisiin, jotka vaihtelevat liikenneinfrastruktuurin, asuntojen ja luksusrakennusten rakentamisesta luontokohteiden rakentamiseen. He laativat suunnitelmia, joilla pyritään optimoimaan materiaalien käyttö ja sovittamaan spesifikaatiot, resurssien kohdentaminen ja aikarajoitukset toisiinsa.

Vaihtoehtoinen nimiö

tie- ja vesirakennusinsinööri

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen