Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

moottoritarkastaja, laivat

Description

Code

3115.1.22

Description

Laivojen moottoritarkastajat tarkastavat laivojen ja veneiden moottoreita, kuten sähkömoottoreita, ydinreaktoreita, kaasuturbiinimoottoreita, perämoottoreita, kaksitahtisia tai nelitahtisia dieselmoottoreita sekä nesteytettyä maakaasua käyttäviä moottoreita ja joissakin tapauksissa myös alusten höyrykoneita, jotta voitaisiin varmistaa turvallisuusmääräysten ja -määräysten noudattaminen. Rutiiniluonteisten tarkastusten lisäksi he tekevät tarkastuksia perushuollon jälkeen, ennen käyttöönottoa ja onnettomuuksien jälkeen. He toimittavat korjaustoimintaa koskevia asiakirjoja ja antavat teknistä tukea huolto- ja korjauskeskuksille. He tarkastelevat hallinnollisia tietoja, analysoivat moottoreiden toimivuutta ja raportoivat havainnoistaan.

Scope note

Excludes vessel engine tester.

Vaihtoehtoinen nimiö

moottorien tarkastaja, laivat

venemoottorien tarkastaja

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: