Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

insinööri, mikroelektroniikan materiaalit

Description

Code

2152.1.8

Description

Mikroelektroniikan materiaaleihin erikoistuneet insinöörit suunnittelevat, kehittävät ja valvovat mikroelektroniikassa ja mikrosähkömekaanisissa järjestelmissä (MEMS) tarvittavien materiaalien tuotantoa ja osaavat soveltaa niitä näissä laitteissa, välineissä ja tuotteissa. Metalleja, puolijohteita, keraameja, polymeerejä ja komposiittimateriaaleja koskevan fysiikan ja kemian osaamisensa avulla he avustavat mikroelektroniikan suunnittelussa. He tutkivat materiaalien rakenteita, tekevät analyyseja, selvittävät vioittumismekanismeja ja valvovat tutkimustyötä.

Scope note

Includes the materials which are required for microelectronics and microelectromechanical systems, like metals, semiconductors, ceramics, polymers, and composite materials. Includes knowledge about materials that are necessary to design and develop any kind of microelectronics; however, it does not require an in-depth understanding about microelectronics.

Vaihtoehtoinen nimiö

mikroelektroniikan materiaalien suunnitteluinsinööri

mikroelektroniikan erikoistunut insinööri

mikroelektroniikan materiaalien suunnittelija

mikroelektroniikan materiaalitekniikan suunnittelukonsultti

mikroelektroniikan materiaalitekniikan insinööri

mikroelektroniikan materiaalitekniikan neuvonantaja

mikroelektroniikan materiaalitekniikan konsultti

mikroelektroniikan materiaalitekniikan asiantuntija

insinööri mikroelektroniikkamateriaaleissa

mikroelektroniikan materiaalien kehittäjä

mikroelektroniikkamateriaalien insinööri

mikroelektroniikan materiaalitekniikan suunnittelun asiantuntija

insinööri, joka on erikoistunut mikroelektroniikkamateriaaleihin

mikroelektroniikan materiaalien kehitysinsinööri

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen