Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

meribiologi

Description

Code

2131.4.9

Description

Meribiologit tutkivat meren eläviä organismeja ja ekosysteemejä sekä niiden välistä vedenalaista vuorovaikutusta. He tutkivat fysiologiaa, organismien välisiä vuorovaikutuksia, niiden vuorovaikutuksia elinympäristöjensä kanssa, meriympäristön lajien evoluutiota ja ympäristön roolia niiden muuntautumisessa. Meribiologit tekevät myös tieteellisiä kokeita kontrolloiduissa oloissa näiden prosessien ymmärtämiseksi. Lisäksi he tutkivat ihmisen toiminnan vaikutuksia merten ja valtamerten elämään.

Vaihtoehtoinen nimiö

meren kasvitieteilijä

merieläinlääkäri

meribiologian tutkija

meriekologi

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: