Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rakennusjohtaja

Description

Code

1323.1

Description

Rakennusjohtajat vastaavat rakennushankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. He käyttävät asiantuntemustaan rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa, jotta kustannuksista ja toiminnallisista seuraamuksista voidaan tehdä tarkempi arvio. He osallistuvat rakennushankkeiden tarjousprosesseihin ja tekevät yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, jotta rakennusprosessin eri vaiheet voidaan toteuttaa alusta loppuun asti. He pyrkivät parantamaan hankkeiden arvoa sekä lisäämällä tehokkuutta että luomalla asiakkaille lisäarvoa.

Vaihtoehtoinen nimiö

rakennuspäällikkö

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen