Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

käytettävyysasiantuntija

Description

Code

2511.19

Description

Käytettävyysasiantuntijat arvioivat asiakasvuorovaikutusta ja -kokemuksia ja analysoivat käyttäjien käyttäytymistä, asenteita ja tunteita tietyn tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä. He tekevät tuotteiden, järjestelmien tai palvelujen rajapinnan ja käytettävyyden parantamisehdotuksia. Tässä yhteydessä he huomioivat ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen ja tuoteomistajuuteen liittyvät käytännölliset, kokeelliset, vaikuttavat, merkitykselliset ja arvokkaat näkökohdat sekä henkilön näkemykset järjestelmään liittyvistä seikoista, kuten hyöty, helppokäyttöisyys ja tehokkuus, sekä käyttökokemuksen dynamiikan.

Vaihtoehtoinen nimiö

käyttäjäkokemusspesialisti

käytettävyysspesialisti

käyttökokemusasiantuntija

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: