Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laatupäällikkö, teollinen tuotanto

Description

Code

1321.2.2

Description

Teollisen tuotannon laatupäälliköt seuraavat ja valvovat tietovarantoja tarkastelemalla prosesseja ja menettelyjä, jotta varmistetaan, että teollisuuden standardeja noudatetaan. He tarkastavat teollisuusprosesseja, antavat neuvoja ennalta ehkäisevistä ja korjaavista toimista ja varmistavat, että teollisuuden standardeja noudatetaan.

Vaihtoehtoinen nimiö

laatujohtaja, teollisuus

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

taidot / osaaminen