Skip to main content

Show filters

Hide filters

kehittää viemäriverkostoja

Description

Description

Kehittää järjestelmiä ja menetelmiä, jotka liittyvät jäteveden kuljetus- ja käsittelylaitteistojen rakentamiseen ja asentamiseen ja joita käytetään jäteveden kuljettamiseen asunnoista ja laitoksista vedenkäsittelylaitoksiin tai muihin viemärijärjestelmiin, jotta voidaan varmistaa asianmukainen hävittäminen tai uudelleenkäyttö. Kehittää tällaisia järjestelmiä ottaen huomioon ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevat näkökohdat.

Käsitteen URI