Skip to main content

Show filters

Hide filters

varmistaa ympäristölainsäädännön noudattaminen

Description

Description

Sellaisten toimintojen valvonta ja tehtävien suorittaminen, joilla varmistetaan ympäristönsuojelua ja kestävyyttä koskevien vaatimusten noudattaminen, ja toimien muuttaminen, jos ympäristölainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Sen varmistaminen, että prosessit ovat ympäristöä koskevien säännösten ja parhaiden käytäntöjen mukaisia.

Suhteet

Käsitteen URI