Skip to main content

Show filters

Hide filters

käsitellä asiakkaiden pyyntöjä REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Description

Description

Vastaaminen kuluttajapyyntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti; sen mukaan erityistä huolta aiheuttavien kemiallisten aineiden olisi oltava mahdollisimman vähäisiä. Asiakkaiden neuvominen siitä, miten edetä ja suojella itseään, jos erityistä huolta aiheuttavien aineiden esiintyminen on odotettua suurempaa.

Käsitteen URI