Skip to main content

Show filters

Hide filters

varmistaa lakisääteisten vaatimusten noudattaminen

Description

Description

Sellaisten sovittujen ja soveltuvien standardien ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisen varmistaminen, joita organisaation on noudatettava saavuttaakseen tavoitteensa. Näitä voivat olla eritelmät, toimintalinjat, standardit tai lainsäädäntö.

Vaihtoehtoinen nimiö

huolehtia lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta

huolehtia standardien ja lakien noudattamisesta

varmistaa yhdenmukaisuus juridisten vaatimusten kanssa

varmistua lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta

varmistua yhdenmukaisuudesta juridisten vaatimusten kanssa

Suhteet

Käsitteen URI