Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää restaurointitekniikoita

Description

Description

Asianmukaisten restaurointitekniikoiden valitseminen ja niiden soveltaminen vaadittujen restaurointitavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän kuuluvat ennalta ehkäisevät toimenpiteet, korjaavat toimenpiteet, restaurointiprosessit ja hallintaprosessit.

Käsitteen URI