Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää merinavigointilaitteita

Description

Description

Navigointilaitteiden, esimerkiksi kompassin tai sekstantin, tai merenkulun turvalaitteiden, kuten majakoiden tai merkkipoijujen, tutkan, satelliittien ja tietokonejärjestelmien, käyttäminen alusten navigointiin vesiväylillä. Ajantasaisten merikarttojen, ilmoitusten ja julkaisujen käyttö aluksen tarkan sijainnin määrittämiseksi.

Vaihtoehtoinen nimiö

käyttää sisävesinavigointilaitteita

Käsitteen URI