Skip to main content

Show filters

Hide filters

kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä

Description

Description

Yhteentörmäämisen ehkäisemistä merellä koskevien kansainvälisten sääntöjen perusnäkökohdat, kuten alusten toiminta toisen aluksen näkökentässä, kulkuvalot ja merkkivalot, tärkeimmät valo- ja äänimerkit, merenkulun merkinantolaitteet ja poijut.

Vaihtoehtoinen nimiö

meriteiden säännöt

Käsitteen URI