Skip to main content

Show filters

Hide filters

ohjata kaasunsiirtojärjestelmää

Description

Description

Hallinnoida järjestelmiä, joilla varmistetaan maakaasun ja kaasupolttoaineiden siirto kaasun tuotantolaitoksista kaasunjakelulaitoksiin putkistojen kautta, varmistaa toimintojen turvallisuus sekä aikataulujen ja määräysten noudattaminen.

Suhteet

Käsitteen URI