Skip to main content

Show filters

Hide filters

kliininen farmakologia ja lääkehoito

Description

Description

Farmakologia on EU:n direktiivissä 2005/36/EY tarkoitettu lääketieteen erikoisala.

Vaihtoehtoinen nimiö

lääkeaineoppi

kliininen farmakologia

klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

farmakologia

Käsitteen URI