Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää logistiikkatietojen analysointimenetelmiä

Description

Description

Lukea ja tulkita toimitusketjua ja kuljetusta koskevia tietoja. Analysoida tulosten luotettavuutta ja saatavuutta käyttämällä esimerkiksi tiedonlouhintaa, tietomallinnusta ja kustannus-hyötyanalyysia.

Käsitteen URI