Skip to main content

Show filters

Hide filters

tytäryhtiöitä koskevat toiminnot

Description

Description

Koordinointi, prosessit ja toiminnot, joita sovelletaan tytäryhtiöiden hallinnointiin joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Päätoimipaikasta tulevien strategisten suuntaviivojen yhdistäminen, taloudellisen raportoinnin yhdenmukaistaminen ja sellaisen lainkäyttöalueen sääntelyvaltuuksien noudattaminen, jolla tytäryritys toimii.

Vaihtoehtoinen nimiö

tytäryrityksiä koskevat toiminnot

Käsitteen URI