Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää tietokoneavusteista käännösohjelmaa

Description

Description

Käyttää tietokoneavusteista käännösohjelmaa (CAT-työkalua) käännösprosessien helpottamiseksi.

Käsitteen URI