Skip to main content

Show filters

Hide filters

valmistaa kolmiulotteisia jalkineprototyyppejä tietokoneavusteisesti

Description

Description

Pystyä lukemaan ja ymmärtämään visuaalisia elementtejä ja teknisiä suunnitelmia käsin tai tietokoneella laadituista luonnoksista, kuvista tai piirroksista. Digitoida tai skannata lestit. Luoda lestin muotoa vastaava malli asiakkaan mittavaatimusten mukaisesti. Tehdä jalkineiden 3D-mallinnus käyttämällä CAD-ohjelmien erilaisia toiminnallisuuksia, kuten virtuaalikuvien tuottamista, käsittelyä ja testausta, jalkineiden tietokoneavusteista taiteellista ja teknistä 3D-suunnittelua varten. Tuottaa vaihtoehtoisia malleja ja kehittää virtuaalisia malleja ja mallistoja. Tehdä esittelykuvia ja kuvastoja.

Vaihtoehtoinen nimiö

valmistaa 3D-jalkineprototyyppejä tietokoneavusteisesti

Käsitteen URI