Skip to main content

Show filters

Hide filters

valvoa projektissa käytettyjen menetelmien vaatimustenmukaisuutta

Description

Description

Arvioida projektin toteuttamisen aikana (alkamisesta päättymiseen) toteutetut toiminnot, joilla varmistetaan, että sovittuja menetelmiä noudatetaan. Vaatimustenmukaisuudella varmistetaan, että projektit toteutetaan tehokkaasti ja määriteltyjen rajoitusten puitteissa. Tätä voidaan tukea käyttämällä vakiintuneita laadunvarmistuksen tarkistuslistoja, jotka on mukautettu tietyn organisaation käyttöön.

Suhteet

Käsitteen URI