Skip to main content

Show filters

Hide filters

hallita matkailupalveluyrityksen tuloja

Description

Description

Matkailupalveluyrityksen tulojen hallinnointi asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtämisen, tarkkailun ja ennakoinnin perusteella sekä siihen reagoimalla. Tämän käyttäminen tulojen maksimointiin, budjetoidun bruttovoiton saavuttamiseksi sekä kulujen minimoimiseksi.

Vaihtoehtoinen nimiö

hallitsee tuloja

hoitaa matkailupalveluyrityksen tuloja

hoitaa tuottoja

maksimoi varauksen tulot

ylläpitää budjetoitua nettovoittoa

Käsitteen URI