Skip to main content

Show filters

Hide filters

varmistaa asiakirjojen asianmukainen hallinta

Description

Description

Sen varmistaminen, että asiakirjojen hallinnalle asetettuja seuranta ja tallennus määräyksiä noudatetaan, esimerkiksi tarkistamalla, että asiakirjoihin tehtyjä muutoksia seurataan ja varmistamalla, että asiakirjat ovat luettavia ja että vanhentuneita asiakirjoja ei enää käytetä.

Vaihtoehtoinen nimiö

huolehtia asiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä

huolehtia dokumenttien asianmukaisesta käsittelystä

varmistaa jäljitys- ja tallennusjärjestelmien käyttö

varmistaa dokumenttien asianmukainen hallinta

Käsitteen URI