Skip to main content

Show filters

Hide filters

laatia valmiussuunnitelmia hätätilanteita varten

Description

Description

Suunnitella menettelyjä, joissa hahmotellaan hätätilanteen sattuessa toteutettavat erityistoimet, ottaen huomioon kaikki asiaan mahdollisesti liittyvät riskit ja vaarat, sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ovat turvallisuuslainsäädännön mukaisia ja edustavat turvallisinta toimintatapaa.

Käsitteen URI