Skip to main content

Show filters

Hide filters

tarjota teknistä dokumentaatiota

Description

Description

Sellaisten asiakirjojen laatiminen olemassa olevia ja tulevia tuotteita tai palveluita varten, joissa kuvataan niiden toimivuus ja kokoonpano siten, että suuri yleisö ymmärtää ne ilman teknisiä taustatietoja ja että ne ovat määriteltyjen vaatimusten ja standardien mukaisia. Asiakirjojen pitäminen ajan tasalla.

Vaihtoehtoinen nimiö

laatia tekniset dokumentit

laatia teknistä dokumentaatiota

laatia tekniset asiakirjat

dokumentoida tuotteiden elinkaari

dokumentoida tuotteen elinkaari

laatia teknisiä asiakirjoja

Suhteet

Käsitteen URI