Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää merkintäkieliä

Description

Description

Tekstistä lauseopillisesti erotettavissa olevien tietokonekielten hyödyntäminen, jotta voidaan lisätä asiakirjaan huomautuksia ja täsmentää ulkoasua ja käsitellä asiakirjatyyppejä, kuten HTML-asiakirjoja.

Vaihtoehtoinen nimiö

käyttää merkkauskieliä

käyttää XHTML-kieltä

käyttää HTML-kieltä

käyttää XHTLM:ää

käyttää HTML:ää

Käsitteen URI