Skip to main content

Show filters

Hide filters

ohjata sähkönsiirtojärjestelmää

Description

Description

Sellaisten järjestelmien ohjaaminen, joilla varmistetaan sähkönsiirto sähköntuotantolaitoksista sähkönjakeluverkkoon sähkölinjojen avulla, sekä toiminnan turvallisuuden ja aikataulujen sekä määräysten noudattamisen varmistaminen.

Käsitteen URI