Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

Nessus

ohjelmisto- ja sovelluskehitys ja -analyysi

suojata tieto- ja viestintäteknisiä laitteita

suojata henkilötietoja ja yksityisyyttä

varmistaa yksityisyyden ja henkilöllisyyden suoja verkossa

ottaa käyttöön ICT-riskinhallinta

digitaalinen viestintä ja yhteistyö

hallinnoida digitaalista identiteettiä

tehdä riskianalyysejä ja hallita riskejä

digitaalinen turvallisuus

suojata henkilötietoja ja yksityisyyttä

ydintaidot ja -osaaminen

työskennellä digitaalisten laitteiden ja sovellusten kanssa

noudattaa digitaalisia turvatoimenpiteitä

avustaa ja hoitaa

suojella ja valvoa lakia

suojata yksityisyys ja henkilötiedot

varmistaa yksityisyyden ja henkilöllisyyden suoja verkossa

tietoon liittyvät taidot

analysoida ja arvioida tietoa ja dataa

tehdä riskianalyysejä ja hallita riskejä

ottaa käyttöön ICT-riskinhallinta

suojata tieto- ja viestintäteknisiä laitteita

hallita järjestelmän turvallisuutta

laaja-alaiset taidot ja osaaminen

ajattelutaidot ja -kyvyt

ratkaista ongelmia

määrittää ongelmia

luoda ja suojata tietokonejärjestelmiä

ratkaista tietokoneongelmia

työskennellä tietokoneiden kanssa

käyttää digitaalisia välineitä yhteistyötä, sisällön luomista ja ongelmanratkaisua varten

käyttää digitaalisia välineitä yhteistyössä ja tuottavuudessa

ongelmanratkaisu tieto- ja viestintäteknisillä työkaluilla ja laitteilla

ratkaista teknisiä ongelmia

määritellä ICT-turvallisuusriskit

taidot

rakentaa

rakentaa ja korjata rakenteita

asentaa puu- ja metalliosia

suorittaa järjestelmän testausta

suorittaa ICT-järjestelmän turvallisuustestausta

tiedot

tieto- ja viestintätekniikka (ict)

tieto- ja viestintätekniikka (ict)

ohjelmisto- ja sovelluskehitys ja -analyysi

penetraatiotestaustyökalu

Nessus

Description

Description

Tietokoneohjelma Nessus on erikoistunut tieto- ja viestintätekninen työkalu, joka testaa järjestelmätietojen mahdollisesti luvatonta käyttöä koskevia tietoturvaheikkouksia ja jonka on kehittänyt ohjelmistoyritys Tenable Network Security.

Käsitteen URI