Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää laivan koneistojärjestelmiä

Description

Description

Tuntea laivan koneiden, kuten laivan dieselmoottoreiden, höyryturbiinien, lämmityskattiloiden, potkuriakseliasennusten, potkurien, erilaisten apulaitteiden, ohjauslaitteiden, automaattisten valvontajärjestelmien sekä kansikoneiden, toimintaperiaatteet. Noudattaa kuljetuskoneiston ja valvontajärjestelmien toimintaan liittyä turvallisuus- ja hätätilannemenettelyjä. Valmistella, käyttää ja ylläpitää seuraavia koneita ja valvontajärjestelmiä: päämoottori, höyrykattila ja niihin liittyvät apulaitteet ja höyryjärjestelmät, apukäyttökoneet ja niihin liittyvät järjestelmät sekä muut apujärjestelmät, kuten jäähdytys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään näiden järjestelmien vahingoittuminen.

Suhteet

Käsitteen URI