Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää ohjelmistosuunnittelun malleja

Description

Description

Hyödyntää uudelleenkäytettäviä ratkaisuja ja virallisia parhaita käytäntöjä tieto- ja viestintätekniikan kehittämistehtävissä, jotka liittyvät ohjelmistojen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Vaihtoehtoinen nimiö

käyttää ohjelmistosuunnittelun parhaita käytäntöjä

käyttää ohjelmistosuunnittelun kaavoja

käyttää ohjelmistosuunnittelumalleja

käyttää ohjelmistosuunnittelukaavoja

hyödyntää ohjelmistosuunnittelun malleja

Käsitteen URI