Skip to main content

Show filters

Hide filters

saada esiin esiintyjien taiteellinen potentiaali

Description

Description

Motivoida esiintyjiä tarttumaan haasteisiin. Kannustaa vertaisoppimista. Luoda kokeileva ympäristö käyttämällä erilaisia menetelmiä, kuten improvisointia.

Käsitteen URI