Skip to main content

Show filters

Hide filters

opettaa alakoulun opetussisältöjä

Description

Description

Opettaa alakoulun oppilaille teoriaa ja käytäntöä eri oppiaineissa, kuten matematiikassa, kielissä ja luonnontieteissä, laatia oppimateriaali oppilaiden olemassa olevan tiedon pohjalta ja kannustaa heitä syventämään käsitystään aiheista, joista he ovat kiinnostuneita.

Vaihtoehtoinen nimiö

opettaa alemman perusasteen opetussisältöjä

Käsitteen URI