Skip to main content

Show filters

Hide filters

voimajohtopylväät

Description

Description

Sellaisten sähköenergian siirrossa ja jakelussa käytettävien korkeiden rakenteiden tyypit, joilla tuetaan ilmajohtoja, kuten korkeajännitteisten vaihtovirtajohtojen ja korkeajännitteisten tasavirtajohtojen voimajohtopylväät. Pylväsmallien eri tyypit ja niiden rakentamisessa käytettävät materiaalit sekä virran tyypit.

Vaihtoehtoinen nimiö

ristikkopylväät

sähkömastot

Käsitteen URI