Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää tietokoneavusteisia laskenta- ja analyysijärjestelmiä

Description

Description

Käyttää tietokoneavusteisia laskenta- ja analyysijärjestelmiä suunnitteluratkaisujen rasitusanalyyseihin.

Käsitteen URI